Osayleiskaava

Yleiskaava on maankäytön suunnitelma, jolla ohjataan kaupungin tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön kehittämistä pitkällä aikavälillä. Osayleiskaava on kunnan osalle laadittu yleiskaava. Osayleiskaavan laaditaan kunnan rajatulle osalle tai jonkin teeman mukaan. 

Takakangas-Pihlajaharju hankkeessa hankealueelle suunnitellaan tuulivoimarakentamisen mahdollistava osayleiskaava. Osayleiskaavaa voidaan käyttää suoraan tuulivoimalan rakennusluvan myöntämisen perusteena. Kaavoitus rakentuu neljästä vaiheesta: Osallistumis- ja arviontisuunnitelma, kaavaluonnos, kaavaehdotus, ja lopullisen kaavan hyväksyminen. Kaavan sisällöstä ja hyväksymisestä päättää Parkanon kaupunki.

Lisätietoa tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä ja menettelyn yhteydessä tehdyt selvitykset löydät täältä.

Kaavaehdotus

Kaavaehdotus koostuu kaavakartasta ja kaavaselosteesta sekä näiden liiteraporteista. Alla voit tutustua kaavaehdotuksen asiakirjoihin. 

Kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä: 20.9.-26.10.2023. 

Kaavaehdotukseen voi nähtävilläoloajan tutustua  Parkanon kapungin teknisen toimen julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kaupungintalon 3. kerros, sekä Parkanon kaupungin verkkosivuilla https://www.parkano.fi/category/uutiset/. Parkanon kaupungintalon osoite: Parkanontie 37.

Mielipiteet kaavaehdotukseen tulee jättää Parkanon kaupungille 26.10.2023 klo 15 mennessä. Mielipiteen voi toimittaa sähköisesti osoitteeseen kaupunki@parkano.fi. Kirjalliset mielipiteet toimitetaan osoitteeseen; Parkanontie 37, 39700 PARKANO

Kaavaluonnoksen yleisötilaisuus pidetään 12.10.2022. kello 17:00 alkaen Parkanon kaupungintalon valtuustosalissa.  Yleisötilaisuuteen voi osalllistua myös etäyhteydellä. 

Voit liittyä tilaisuuteen tästä linkistä.

Kaavamateriaali

Kaavaluonnos

Kaavaluonnos koostuu kaavakartan ja kaavaselostuksen luonnoksesta sekä näiden liiteraporteista. Alla voit tutustua kaavaluonnoksen asiakirjoihin. 

Kaavaluonnos on julkisesti nähtävillä: 1.11.-30.11.2022. 

Kaavaluonnokseen voi myös tutustua nähtävilläoloajan Parkanon kapungin teknisen toimen julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kaupungintalon 3. kerros, sekä Parkanon kaupungin verkkosivuilla https://www.parkano.fi/category/uutiset/. Parkanon kaupungintalon osoite: Parkanontie 37.

Mielipiteet kaavaluonnokseen tulee jättää Parkanon kaupungille 30.11.2022 klo 15 mennessä. Mielipiteen voi toimittaa sähköisesti osoitteeseen kaupunki@parkano.fi. Kirjalliset mielipiteet toimitetaan osoitteeseen; Parkanontie 37, 39700 PARKANO

Kaavaluonnoksen yleisötilaisuus pidetään 17.11.2022. kello 17:30 alkaen Parkanon kaupungintalon valtuustosalissa. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Yleisötilaisuuteen voi osalllistua myös etäyhteydellä tästä linkistä https://bit.ly/3VAjiNm.

Yleisötilaaisuus on yhteistilaisuus hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn kanssa.

Kaavamateriaali

Kaavoituksen aloitus: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan, mitä on suunnitteilla ja missä, ketkä ovat kaavatyön osalliset, milloin ja miten alueen suunnitteluun voi vaikuttaa, arvioitu aikataulu, suunnittelutyön lähtökohdat, tavoitteet ja työn aikana tehtävät selvitykset sekä vaikutusten arvioinnit.

Parkanon kaupunki hyväksyi Takakangas-Pihlajaharjun kaavoitushakemuksen 15.3.2021. Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui yhtäaikaa ympäristövaikutusten arviointiohjelman kanssa joulukuussa 2021. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli julkisesti nähtävillä Parkanon kaupungin sivuilla 21.1.2022-21.2.2022.