Takakangas-Pihlajaharju ympäristövaikutusten arviointi

YVA-Prosessi

Takakangas-Pihlajaharju hankkeessa tehdään ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA).

YVA:n tarkoituksena on varmistaa, että ympäristövaikutukset selvitetään riittävällä tarkkuudella silloin, kun hanke aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. YVA-menettelyn tavoitteena on myös lisätä kaikkien mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa hankkeiden suunnitteluun.

Arviointimenettelyssä on kaksi osaa: ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) ja ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus).

YVA-Ohjelma

Takakangas-Pihlajaharjun ympäristövaikutusten arviointiohjelma valmistui tammikuussa 2022.  Arviointiohjelmaan sisältyi kuvaus hankkeesta ja sen kohtuullisista toteuttamisvaihtoehdoista, ympäristön nykytilasta, ehdotus arvioitavista ympäristövaikutuksista  ja tehtävistä selvityksistä. Yhteysviranomaisen ( Pirkanmaan ELY-keskus) lausunto YVA-ohjelmasta valmistui maaliskuussa 2022. 

Hankkeen YVA-ohjelmaan ja yhteisviranomaisen lausuntoon voit tutustua ympäristöhallinnon sivuilla osoitteessa: http://www.ymparisto.fi/ParkanonTakakangas-PihlajanharjuTuulivoimahankeYVA.

YVA-Selostus

YVA-selostuksessa raportoidaan tehtyjen selvitysten tulokset ja tehdään vaikutustenarviointi eri vaihtoehtojen välillä. Takakangas-Pihlajaharju hankkeen YVA-ohjelmasta saadun palautteen perusteella hankkeen toteuttamisvaihtoehdot päivitettiin. Hankkeen YVA-selostuksessa ympäristövaikutukset arvioidaan 12 ja 10 voimalan sijoitussuunnitelmille. Lisäksi sähkönsiirtolinjan osalta arvioidaan kolme eri toteutusvaihtoehtoa. 

Löydät hankkeen YVA-selostuksen ja siihen kuuluvat liitteet tältä sivulta tai osoitteesta http://www.ymparisto.fi/ParkanonTakakangas-PihlajanharjuTuulivoimahankeYVA.

YVA-selostus on julkisesti nähtävillä 26.10.-27.12.2022.

Lisäksi materiaaliin voi tutustua seuraavissa paikoissa:

  •  Parkanon kaupunginvirasto, Parkanontie 37, Parkano
  • Kihniön kunnanvirasto, Kihniöntie 46, Kihniö
  • Kurikan kaupunginvirasto, Laurintie 21, Kurikka
  • Karvian kunnanvirasto, Kylä-Karviantie 17, Karvia
  • Pirkanmaan ELY-keskus, Attilan aulapalvelu, Yliopistonkatu 38, Tampere
  • Parkanon, Kihniön, Karvian ja Kurikan pääkirjastoissa.

Arviointiselostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 27.12.2022 Pirkanmaan ELY-keskukseen sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere (viitteenä PIRELY/20035/2021).

Hankkeen avoin yleisötilaisuus järjestettiin 17.11.2022 kello 17:30 alkaen Parkanon kaupungintalon valtuustosalissa. 

Tilaisuudesta on tehty tallenne, johon voit tutustua kahden viikon ajan. Tallenne löytyy Parkanon kaupungin YouTube kanavalta osoitteesta https://www.youtube.com/c/ParkanonKaupunkifi/videos.

Tilaisuudessa käsiteltiin myös hankkeen osayleiskaavaluonnosta. 

MIkäli kaipaatte lisätietoja hankkeesta voitte olla yhteydessä Parkanon Tuulen yhteyshenkilöön tai lähestyä meitä yhteydenottolomakkeella.

Yhteyshenkilö – Parkanon Tuuli:

Jukka Rönnlund

Puh. +358 40 577 7568

jukka.ronnlund@ethawind.com

Havainnekuvat

Havainnekuvaraportissa on kootusti tuulivoimapuiston näkymäalueanalyysit, havainnekuvapisteet ja havainnekuvat. Havainnekuvat on tehty sekä 12 että 10 voimalan sijoitussuunnitelmalle.