Parkanon Tuuli Oy

Ajatus tuulivoiman kehittämiseksi Parkanon alueella sai alkunsa Pirkanmaan maakuntakaava 2040 joka hyväksyttiin vuonna 2017. Maakunkaavan yhteydessä tunnistettiin maakunnallisesti merkittäviä tuulivoima-aluita. Kahdeksan näistä alueista on sijoittunut Parkanon kaupungin alueelle. 

Parkanon Tuuli Oy on Parkanon kaupungin, Leppäkoski Group Oy:n ja Etha yhtiön vuonna 2020 perustama hankeyhtiö. Hankeyhtiö perustettiin selvittämään ja edistämään tuulivoimatuotantoa Parkanon kaupungin alueella. Selvitysten perusteella Parkanon Tuuli Oy on lähtenyt suunnittelemaan tuulipuistoja Takakngas Pihlajanharju ja Isoneva-Lylyneva alueilla. Yhtiön tavoitteena on kehittää tuulivoimaa avoimessa vuorovaikutuksessa paikallisten asukkaiden ja maanomistajien kanssa. 

Etha Wind Oy ( https://www.ethawind.com/ ) toimii Parkanon Tuuli Oy:n hankkeissa projektinkehityskonsulttina ja vastaa hankkeen teknistaloudellisista selvityksistä ja lupamenettelyn edistymisestä. Yhtenä Suomen johtavista tuulivoima-alan asiantuntijoista he varmistavat, että hanke on ympäristön, ihmisten ja talouden kannalta järkevä.