Tuulivoimahankkeet

Tuuli on puhdas, ehtymätön ja kotimainen energialähde. Tuulen käyttö energian lähteenä ei tuota ympäristölle ja ihmisille haitallisia kasvihuonekaasuja tai muita ilmansaasteita. Puhtaan energian tuotanto on tärkeämpää kuin koskaan alati kasvavassa energiantarpeessa. Suomi tähtää hiilineutraaliuuteen vuoteen 2035 mennessä, toimien suunnannäyttäjänä muulle EU:lle, joka on sitoutunut hiilineutraaliuuteen vuoteen 2050 mennessä. Noin 10 voimalan kokoinen tuulivoimapuisto voidaan ottaa tuotantoon 4-6 vuodessa sen suunnittelun aloittamisesta ja yksi nykyaikainen tuulivoimala tuottaa vuodessa sähköä noin 1500 omakotitalon vuotuisen energiatarpeen verran.

Tuulivoima-ala on kehittynyt nopeasti viimeisten vuosien aikana. Erityisesti tuulivoimatekniikka on kehittynyt ja voimaloiden teho kasvanut. Tämän ansiosta tuulivoimamarkkinat ovat saavuttaneet Suomessa pisteen, jossa hankkeita suunnitellaan ja toteutetaan markkinaehtoisesti ilman julkista tukea.

Parkanon kaupunki, Leppäkoski Group ja Etha-yhtiö ovat tunnistaneet mahdollisuuden kehittää Takakangas-Pihlajaharju tuulipuistohankkeen Parkanon alueelle. Alueen on tunnistettu soveltuvan tuulivoimalle Pirkanmaan maakuntakaavassa.

Lisätietoa hankkeesta